DARI MUKA KELIATAN MISKIN... HMMM

bc.jpg

Kakak kehabisan kata - kata lagi kah??

Mungkin saya harus bercermin, apa benar dari muka saya keliatan miskin?
hmmm